Ľudová hudba

Na našich väčších vystúpeniach nás doprevádza ľudová hudba.